Goede ergonomie betekent optimale aanpassing van de werkomgeving en het werk zelf aan de mens en niet andersom. Zo draagt ergonomie bij aan het prestatievermogen, maar evenzeer aan veiligheid en gezondheid. In de kantooromgeving hebben we het dan over het ontwerp en de instelling van de werktafel, het toetsenbord, de monitor, de stoel, de muis, het licht, het omgevingsgeluid en alle overige hulpmiddelen en software. Een oncomfortabele stoel, een te hoog geplaatste monitor of een muis die op een te grote afstand van het lichaam moet worden bediend, veroorzaken op den duur klachten. Ook telefoneren is een activiteit die kan bijdragen aan de gezondheidsklachten op kantoor. Dat geldt zeker voor medewerkers van callcenters en al diegenen die professioneel veel moeten telefoneren. 

Een groot risico is langdurig werken in onnatuurlijke houdingen. Veel mensen zitten niet alleen scheef, maar ook statisch en onbeweeglijk achter het beeldscherm. Dan is er het werk grote vereist. Bij tekenaars en DTP-specialisten komt dat veel voor, maar ook bij ontwerpers die CAD/CAM software met de muis en de computerpen gebruiken. En wat te denken van steeds ingewikkelder wordende computerspellen?

Ergonomische normen suggereren dat er oplossingen bestaan voor gemiddelde mensen. Maar, gemiddelde mensen bestaan niet omdat elk individueel mens op onderdelen afwijkt van de norm. 

Het toenemen van computer gerelateerde klachten zoals RSI/KANS bewijst maar eens te meer dat ergonomie het begin is van gezond werken en zeker niet het einde. Wanneer je urenlang, bewegingsarm en onder druk blijft werken op een goedgekeurde stoel, of zelfs op een speciaal voor jou aangepast stoel, dan zul je vroeger of later toch klachten kunnen krijgen. Aan de andere kant kun je heel gezond werken op een oude, onverantwoorde stoel wanneer je maar af en toe met de PC hoeft te werken en erg beweeglijk van aard bent. Zoals zo vaak het geval is ligt de waarheid ergens in het midden. Een optimale opstelling en instelling van de werkplek is uiteindelijk een compromis tussen de ideale situatie en de best haalbare. Onder ideale ergonomische omstandigheden kan toch onder stress worden gewerkt. Kan toch worden vergeten om regelmatig het werk te onderbreken en om bewust te zijn van spanningsopbouw in de spieren. 

Enkele ergonomische begrippen en misverstanden:

De juiste opstelling en instelling van de werkplek bevordert de gezondheid. Dat is waar. Maar het is ook waar dat er toch nog klachten kunnen ontstaan wanneer onder stress wordt gewerkt, wanneer er zonder regelmatig te pauzeren wordt doorgewerkt en men zich niet bewust is van spanningen. Ergonomische aanpassing blijft altijd een kwestie van geven en nemen. Zo is het werken met een notebook gebaseerd op een compromis tussen de positie van de handen en de juiste positie van het beeldscherm. Wanneer het toetsenbord op de juiste hoogte staat moet je je nek buigen om naar beneden te kunnen kijken. Wanneer het scherm op de juiste ooghoogte staat moeten de armen omhoog gehouden worden om de kunnen typen. Een alternatief is om het notebook op schoot te nemen. Dat is goed voor de armen en handen, maar de nek blijft gebogen. Beter is om een laptophouder, apart (compact) ergonomisch toetsenbord en (ergonomische muis) toe te voegen. 

De belangrijkste risicofactoren die het positieve effect van optimale ergonomie tegenwerken:

De moraal van ergonomie: Goede ergonomie moet samengaan met een goede werkstijl. Voorkom daarom bewegingsarm werken en varieer het werk zoveel als mogelijk is. Zorg ervoor dat de spieren en gewrichten in een neutrale positie kunnen functioneren.

De belangrijkste ergonomische factor: De bereidheid om ZELF actie te ondernemen en veranderingen door te voeren om zodoende een plezierige en persoonlijke werkomgeving te creëren.