Vul uw zoekopdracht in:
Experts in ergonomisch advies

Garantie

Backshop BV biedt de wettelijke garantie van twaalf maanden op de door haar geleverde goederen, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst/factuur, mits de regels van melding in acht zijn genomen.

Ter zake van goederen waarop Backshop BV van derden betrekt, strekt de garantie niet verder dan de garantie die Backshop BV jegens die derde aanspraak kan maken. De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Backshop BV vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Indien reclame gegrond is, worden de goederen na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen. Reclame schort de verplichtingen van de koper niet op.

Backshop BV is nimmer verantwoordelijk voor de lichamelijke gebreken voor, tijdens of na gebruik van de door koper van Backshop BV verkregen goederen en/of verrichtte diensten.

RSI Instructiefilmpjes

Een goede basis voor het voorkomen van RSI/KANS is een verantwoorde houding en werkgedrag. Onze korte instructiefilmpjes laten u zien hoe:

De computer Bekijk
Gebruik van de werkplek Bekijk
Het bureau Bekijk
De stoel Bekijk
Neem regelmatig (mini)pauzes Bekijk
De plaatsing van muis en toetsenbord Bekijk