Experts in ergonomisch advies

Proefplaatsingen (Test & Match) en Pilots


Ergonomische producten vrijblijvend uitproberen

Test & Match ® biedt u de mogelijkheid om een product vrijblijvend, voor een periode van 14 dagen, uit te proberen. Blijkt na de test dat het product niet met uw lichamelijke klacht of werkomgeving matcht, dan kunt u deze retourneren.
Gebruik maken van Test & Match ® is mogelijk na telefonisch of email contact of na een bezoek aan onze showroom (max. 2 ergonomische muizen en/of - toetsenborden).
Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om uw klacht te bestrijden of om preventieve doelen te behalen, vinden wij u het prettig om u daarin te begeleiden. De ervaring met vele duizenden proefplaatsingen leert, dat de combinatie van onze ergonomische kennis én de inzet van de juiste producten of houding interventies het beste resultaat geeft.

Richtlijnen

Bij levering van het product ontvangt u de factuur voor uw administratie. U heeft vervolgens het recht om het product, als het niet bevalt, binnen 14 dagen te retourneren. Uiteraard vernemen we bij retournering graag waarom het product niet bevalt en kunt u vragen om aanvullend ergonomisch advies.
Bevalt het product goed, dan hoeft u niets te doen en wordt de factuur door u betaalbaar gesteld.

Kiest u er voor om het product te retourneren, dan dient u Backshop voorafgaand aan de retourzending op de hoogte te stellen, telefonisch of per email onder vermelding van het factuurnummer. U ontvangt dan een RMA nummer van ons om bij de retourzending te vermelden. Zonder dit RMA nummer worden retourzendingen geweigerd.

Het recht op retour is niet van toepassing bij:
 • producten die wij overeenkomstig specificaties en maten voor u als afnemer speciaal besteld hebben;
 • producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd (zoals software);
 • bestellingen waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen;
 • audio- en video-opnamen en software waarvan het zegel is verbroken;
 • aanbiedingen, privacy filters en medische hardware;
 • producten die niet zijn aangemerkt op de site voor de Test & Match ® regeling, zoals bureaus, software etc.

Voorwaarden retourneren of ruilen Test & Match producten

 1. Het door ons in ontvangst nemen van retourzendingen, impliceert in geen geval erkenning door Backshop BV van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Backshop BV zijn gecrediteerd.
 2. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
 3. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen zichtbaar ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde, niet beschreven of beplakte verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd. Wij adviseren u bij retournering een omdoos te gebruiken zodat de originele verpakking niet beschadigd wordt.
 4. In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur minus onze verzendkosten gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van retournering voldoet.
 5. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor her-verpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.
 6. Bij het niet of gedeeltelijk niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in punt 3, 4 en 5 is Backshop BV gerechtigd om retourkosten in rekening te brengen van minimaal € 35,- excl. btw, tot maximaal de verkoopwaarde van het product bij onverkoopbaarheid. In het laatste geval ontvangt u het aangeschafte product retour en dient de volledige rekening betaald te worden.

Retourzendingen kunt u, voorzien van ons RMA nummer/formulier en voldoende gefrankeerd, zenden aan:
Backshop BV - Enjoy Ergonomics
Afdeling RMA
Vareseweg 43
3047 AT Rotterdam

Pilot met ergonomische muizen binnen uw bedrijf

Backshop BV wil u graag uitnodigen om binnen uw bedrijf of instelling een pilot rond ergonomische producten te initiëren, als onderdeel van uw preventieve bedrijfsvoering.
Bel ons op 010 - 470 26 11 voor meer informatie of stuur een email naar info@backshop.nl.

Productadvies van Backshop

Laat meer producten zien

RSI Instructiefilmpjes

Een goede basis voor het voorkomen van RSI/KANS is een verantwoorde houding en werkgedrag. Onze korte instructiefilmpjes laten u zien hoe:

De computer Bekijk
Gebruik van de werkplek Bekijk
Het bureau Bekijk
De stoel Bekijk
Neem regelmatig (mini)pauzes Bekijk
De plaatsing van muis en toetsenbord Bekijk

Ergonomische muis - Ergonomisch toetsenbord